ALGORITMIZACE na ČVUT-FEL


 


 

Pokud jste vytvořili nějaký program, který byste zde chtěli zveřejnit, pošlete mi ho na

> MAIL < 

 

Algoritmizace(X36ALG)     Aplikace výpočetní techniky(X36AVT)

 


MENU


 X36ALG

Java tahák

! Fel Guide ALG !

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Řešené příklady na cvičení:


 Pravoúhlý trojúhelník (Pithagorova věta)

Posloupnost  (Fibonaciho posloupnost)
 Maximální hodnota (určí nejvyšší číslo) Dělitel (Najde všechny dělitele čísla n)
 Obsah kruhu Kvadratická rovnice
 Faktorial Transponace matice
 Znak nebo číslo? Otoč pole (vložíte řadu čísel a program je vypíše v opačném pořadí)
 Součet dvou matic Switch (Příklad na příkaz switch - přepínaní mezi metodami)
 Součet dvou matic (další varianta řešení) Maticové metody (výpis metod)
 Hodiny (datum + digitální hodiny) Kreslení obrazců (kruh a čtverec)
 Počet znaků (vypíše počet vložených znaků) Maticové operace (Načte matici a provede několik operací)